آگوست 13, 2017

فکر سمی شماره ی ۱ : تفریح و سرگرمی وقت تلف کردن است

هری، پورفسور پنجاه ساله عادت داشت هر هفته صد ساعت یا بیشتر کار کند. برای او دید و بازدید، فیلم، کنسرت، تعطیلات، سرگرمی و دیگر قعالیت […]