مرکز روانشناسی و مشاوره حکمت
کلینیک خدمات روانشناسی میدان ونک

مرکز مشاوره و روان شناسی حکمت در سال ۱۳۸۸ با مدیریت خانم دکتر طیبه زندی پور (عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا) و همکاری خانم دکتر آزاده امینی ها با کسب مجوز از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره فعالیت خود را آغاز کرده است. در این مرکز تیمی از مشاوران و روانشناسان در حوزه های روانشناسی و مشاوره فردی, روانشناسی و مشاوره خانواده, خدمات روانشناسی و مشاوره, خانواده درمانی و زوج درمانی, روانشناس کودک, مشاوره وسواس, مشاور شغلی و تحصيلی, رفع وسواس, اضطراب و افسردگی, مشاوره فردی پيش از ازدواج, مشاور كودک و نوجوان, گروه درمانی, روانشناس کودکان, کلینیک خدمات روانشناسی خیابان ولیعصر, قیمت مشاور خانواده در میدان ونک, مرکز مشاوره شغلی و تحصيلی میدان ونک, روانشناسی و مشاوره فردی, روانشناس فردی و مشاور خانواده, روانشناس ازدواج و مشاور ازدواج, مرکز ارزان روانشناسی و مشاوره کودک و نوجوان, روانشناس کودک, گروه درمانی, مركز مشاوره شغلی و تحصيلی تهران, روانشناسی کودک و نوجوان در خیابان ولیعصر, خانواده درمانی و زوج درمانی, قیمت ارزان مشاوره رفع وسواس, اضطراب و افسردگی, اضطراب فردی و افسردگی, مشاوره خانواده و پيش از ازدواج, مشاور كودک و نوجوان, خدمات گروه درمانی و مشاوره شغلی و تحصيلی در خیابان ولیعصر و میدان ونک تهران, روانشناسی و مشاوره ازدواج, روانشناسی و مشاوره کودک و نوجوان فعالیت می کنند.

مشاوره فردی | روانشناس خانواده | قیمت مشاور ازدواج | روانشناسی كودک | گروه درمانی


خدمات کلینیک حکمت شامل روانشناسی های تخصصی و مشاوره ای شامل خانواده درمانی و زوج درمانی, روانشناس کودک, مشاوره وسواس, مشاور شغلی و تحصيلی, رفع وسواس, اضطراب و افسردگی, مشاوره فردی پيش از ازدواج, مشاور كودک و نوجوان, گروه درمانی, روانشناس کودکان, کلینیک خدمات روانشناسی خیابان ولیعصر, قیمت مشاور خانواده در میدان ونک, مرکز مشاوره شغلی و تحصيلی میدان ونک, روانشناسی و مشاوره فردی, روانشناس فردی و مشاور خانواده, روانشناس ازدواج و مشاور ازدواج, مرکز ارزان روانشناسی و مشاوره کودک و نوجوان, روانشناس کودک, گروه درمانی, مركز مشاوره شغلی و تحصيلی تهران, روانشناسی کودک و نوجوان در خیابان ولیعصر, خانواده درمانی و زوج درمانی, قیمت ارزان مشاوره رفع وسواس, اضطراب و افسردگی, اضطراب فردی و افسردگی, مشاوره خانواده و پيش از ازدواج, مشاور كودک و نوجوان, خدمات گروه درمانی و مشاوره شغلی و تحصيلی در خیابان ولیعصر و میدان ونک تهران می باشد.

 

مشاوره ارزان شغلی | تحصيلی نوجوان | رفع وسواس اضطراب افسردگی | خیابان ولیعصر تهران


مشاوره دقیق می دهیم


درک دقیق مشکل


با هم به قله می رسیم


پایان مشاوره با موفقیت


کلینیک حکمت با مجوز از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره فعالیت خود را با تیمی از مشاوران و روانشناسان در حوزه های روانشناسی و مشاوره فردی, روانشناسی و مشاوره خانواده, خدمات روانشناسی و مشاوره, خانواده درمانی و زوج درمانی, روانشناس کودک, مشاوره وسواس, مشاور شغلی و تحصيلی, رفع وسواس, اضطراب و افسردگی, مشاوره فردی پيش از ازدواج, مشاور كودک و نوجوان, گروه درمانی, روانشناس کودکان, کلینیک خدمات روانشناسی خیابان ولیعصر, قیمت مشاور خانواده در میدان ونک, مرکز مشاوره شغلی و تحصيلی میدان ونک, روانشناسی و مشاوره فردی, روانشناس فردی و مشاور خانواده, روانشناس ازدواج و مشاور ازدواج, مرکز ارزان روانشناسی و مشاوره کودک و نوجوان, روانشناس کودک, گروه درمانی, مركز مشاوره شغلی و تحصيلی تهران, روانشناسی کودک و نوجوان در خیابان ولیعصر, خانواده درمانی و زوج درمانی, قیمت ارزان مشاوره رفع وسواس, اضطراب و افسردگی, اضطراب فردی و افسردگی, مشاوره خانواده و پيش از ازدواج, مشاور كودک و نوجوان, خدمات گروه درمانی و مشاوره شغلی و تحصيلی در خیابان ولیعصر و میدان ونک تهران, روانشناسی و مشاوره ازدواج, روانشناسی و مشاوره کودک و نوجوان ارائه می دهد.