آگوست 29, 2018

مکانیزم های دفاعی و نقش آن در زندگي ما

مکانیزم های دفاعی و نقش آن در زندگي ما ۱- واپس رانی(REPRESSION): سرکوب و یا واپس رانی اصـلی تـرین مـکـانیـسم دفـاعـی محـسـوب شـده و دیـگــر مکانیسم […]
جولای 12, 2018

كودك جنسي در روابط زناشويي

وقتي سخن از كودك جنسي به ميان مي آيد منظور آن بخش از بيان و ابراز احساسات زن يا مرداست كه در اتاق خواب ابراز وجود […]
آگوست 13, 2017
طناز فرخ زاد دانشجوی دکترای تخصصی رشته مشاوره کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی از دانشگاه الزهراء کارشناسی مشاوره و راهنمایی و مدیریت بازرگانی دارای گواهینامه ی […]