آگوست 13, 2017

فکر سمی شماره ۳ : برون ریزی خشم، روش سالمی است

انکار یا سرکوب احساستان، شاید لبخند زدن در حالی که عصبانی هستید، ناسالم است. در واقع اکثر متخصصان توصیه می کنند که خشمتان را بروز دهید […]