افسردگی،مشاور،روانشناس،مشاورخانواده،تئوری انتخاب،واقعیت درمانی،مرکزمشاوره حکمت

آگوست 13, 2017
طناز فرخ زاد دانشجوی دکترای تخصصی رشته مشاوره کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی از دانشگاه الزهراء کارشناسی مشاوره و راهنمایی و مدیریت بازرگانی دارای گواهینامه ی […]