مشاوران مركز

image

دکتر طیبه زندی پور

طيبه زندي پور، موئسس 

دکتری مشاوره از آمريكا(UCLA )

استاد تمام دانشگاه الزهرا( س)

عناوین دروس تدریس شده:
نظریه ها و روش های مشاوره حرفه ای – ارشد، دکتری
نظزیه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی – ارشد
مشاوره توان بخشی – ارشد
مشاوره شغلی
تمرین مشاوره در آزمایشگاه – ارشد
کاورزی مشاوره – ارشد
متون تخصصی مشاوره – ارشد
روان شناسی مشاو ره – ا رشد
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره
مسایل جوانان و نوجوانان

سوابق پژوهشی:
عناوین کتا ب ها ی چاپ شده:
◄نظریه ها ، روش ها و فنون مشاوره شغلی، نشر دانژه، . 92

◄روان شناسی ازدواج و دانش همسر گزینی – مشاوره در آستانه ازدواج. نشر میترا، 90 .

◄آموزش و پرورش کودکان استثنایی با تاکید برآموزش و پرورش نابینایان در کانادا (مشترک با دکتر عذرا دبیری اصفهانی)، نشر آیژ ، 85.

◄ مشاوره توان بخشی: آشنایی با صرع (مشترک با خانم مریم رنجبر)، نشر ساوالان، 85.

◄فرهنگ مشاغل، نشر ساوالان، 86 و 84.

◄مهارت های مشاوره ( ترجمه، مشترک با دکتر سوسن سیف)، سمت، چاپ اول 83،چاپ پنجم 1396
◄برنامه ریزی تحصیلی – شغلی، چاپ سوم، آموزش و پرورش، 80.

◄برنامه ریزی تحصیلی – شغلی ( کتاب معلم )، آموزش و پرورش، 78.

◄در تکاپوی معنا، ( ترجمه ) چاپ پنجم، نشر میترا، 86.

◄حماسه معلمی – نکته ها و رویداد های تربیتی( مشترک با خانم بانو دخت نجفیان پور)، چاپ سوم ، دانشگاه الزهرا(س)، 77

◄مشاوره حرفه ای برای معلمان و مشاوران (ترجمه )، چاپ دوم، نشر نادی، 75.

◄بررسی و برنامه ریزی زندگی تحصیلی – شغلی(ترجمه ) چاپ سوم، نشر فردوس، 71.

مشاوره شغلی، نظریه ، روش ها و فنون. نشر دانژه، 1392
این بدن من است. در دست چاپ
او به من گفت که نگویم. در دست چاپ
من رازم را فاش کردم. دردست چاپ
گفتن چغلی کردن نیست. در دست چاپ

عناوین مقاله های چاپ شده :

◄تاثیر آموزش سبک های فرزند پروری (مهارت های والدینی) بر تعییر نگرش مادران بار دار نوبت اول به مقوله فرزند پروری. نرگس بشر دوست، طیبه زندی پور،حمید رضاییان. دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات زن و خانواده پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س). شمار 2 ، پاییز و زمستان 93.

◄بررسی تاثیر آموزش مهرت های اجتماعی-ارتباطی بر رضایت شغلی کارکنان سایپا یدک. الهه عزیزی، طیبه زندی پور. فصلنامه علمی -|ژوهشی مطالعات روان شناختی دانشگاه الزهرا(س)،شماره 2، تابستان 93، ص:51-72 . از پایان

◄نگرش زنان دانش آموخته به عوامل موثر بر اشتغال و بیکاری آن ها در بازار کار. شهناز طباطبائی، محبوبه حاجیان، طیبه زندی پور. فصلنامه علمی-پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 15، تابستان 1392.

◄بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چند وجهی لازاروس با بیماران ام اس بر بهبود سلامت روان و تقویت حمایت اجتماعی بیماران. نیره جهان بخشیان، طیبه زندی یور. قصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات روان شناختی دانشگاه الزهرا(س)، شماره 2، تابستان 1390.

◄جایگاه بخشش در فرایند سازگاری باخیانت همسر و اندیشه های اسلامی. طیبه زندی پور، اعظم شفیعی نیا، فاطمه حسینی. فصلنامه علمی – پژوهشی فرهنگ مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، سال اول، شماره 3، پاییز 1389. ( طرح مصوب دانشگاه الزها(س).

◄نگرش بیماران مبتلا به MS نسبت به کیقیت زندگی خویش و خدما ت مشاوره و روان درمانی. طیبه زندی پور. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات روان شناسی دانشگاه الزهرا(س)، شماه 2، تابستان 1988. (طرح پژوهشی مصوب دانشگاه الزهرا(س).

◄رابطه بخشش خیانت همسرو سلامت روان زنان متاهل. طیبه زندی پور، اعظم شفیعی نیا، فاطمه حسینی. تازه ها و پژوهش های مشاوره، فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن مشاوره ایران، شماره 28، زمستان 1387. ( طرح پژوهشی مصوب دانشگاه الزهرا(س).

◄مطالعه تطبیقی نیاز های انتقالی دانش آموزان ایرانی و کانادایی با آسیب های بینایی. طیبه زندی پور، عذرا دبیری، فرزانه ناهید پور.فصلنامه علمی – پژوهشی مصالعات رمان شناختی دانشگاه الزهرا(س)، شماره 4، زمستان 1388 (طرح مصوب دانشگاه الزهرا(س)

◄آموزش و پرورش تحصیلی – شغلی موثر وسیله ای برای پیشگیری از بیکاری: پژوهشی تطبیقی در ایران ، کانادا و سوئد، تازه ها و پژوهش های مشاوره، فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن مشاوره ایران، شماره 21، بهار 86 13– طرح پژوهشی مصوب دانشگاه الزهرا(س)

◄رابطه ی منبع مهار شغلی و گذشت با رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه الزهراء(س) – ( مشترک با خانم ها فاطمه نجفلویی و هاجر یادگاری)، مطالعات روانشناختی – فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه الزهراء(س) – دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، شماره 4و3، 85 13- – طرح پژوهشی دانشگاه الزهرا(س)

◄بررسی نیازهای تحصیلی – شغلی دانش آموزان نابینا و نحوه پاسخگویی به این نیازها ،( مشترک با دکتر عذرا دبیری اصفهانی و خانم فرزانه ناهید پور)، معرفت، مجله علمی – تخصصی گروه علوم انسانی – طرح پژوهشی دانشگاه الزهرا(س)

◄اثربخشی مشاوره گروهی شناختی – عاطفی – رفتاری بر سلامت روان خانم های نا بارور( مشترک با خانم کاترین منوچهری)، تازه ها و پژوهش های مشاوره، نشریه علمی – پژوهشی انجمن مشاوره ایران، شماره 20، زمستان 85 13 .

◄داستان درمانی به رو ش مشاوره گروهی بر رشد استدلال اخلافی دختران نو جوان بزهکار کانون اصلاح و تربیت تهران( مشترک با خانم معصومه ژیان باقری)، نشریه علمی – پژوهشی دانش و پژوهش در روان شناسی، شماره 30، زمستان 85 .

◄داستان خوانی نوین برای رشد روانی-ذهنی کودکان و نوجوانان( مشترک با خانم معصومه ژیان باقری) ، نشریه پژوهشی تازه های روان پزشکی کودک و نوجوان، شماره 6و 5، 85 13.

◄بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی ( بر گرفته از تعالیم اسلامی) – مشترک با خانم کاترین منوچهری ، خلاصه مقالات همایش کار برد اندیشه های دینی، عرفانی، هنری در مشاوره و روان درمانی، دانشکاه الزهرا(س)، 8/12/85

◄رابطه امید با موفقیت تحصیلی و جایگاه امید درعرفان و اندیشه اسلامی ( مشترک با خانم طیبه خلجی) ، خلاصه مقالات همایش کار برد اندیشه های دینی، عرفانی، هنری در مشاوره و روان درمانی، دانشکاه الزهرا(س)، 8/12/85

◄رابطه گذ شت با رضایت از زندگی پرستاران و دیدگاه اسلامی گذشت ( مشترک با خانم هاجر یادگاری)، خلاصه مقالات همایش کار برد اندیشه های دینی، عرفانی، هنری در مشاوره و روان درمانی، دانشکاه الزهرا(س)، 8/12/85

◄مقایسه سوگ پاتولوژیک در بین زرتشتیان و شیعیان ایران(مشترک با خانم زها زهایی و آقای مجتبی آقایی)، خلاصه مقالات همایش کار برد اندیشه های دینی، عرفانی، هنری در مشاوره و روان درمانی، دانشکاه الزهرا(س)، 8/12/85 – –
د
◄بررسی تاثیر شیوه های درمانی مثنوی مولوی در میزان افسردگی ( مشترک با خانم مریم اسدی)، خلاصه مقالات همایش کار برد اندیشه های دینی، عرفانی، هنری در مشاوره و روان درمانی، دانشکاه الزهرا(س)، 8/12/85

◄بررسی راهبردهای خودتنظیمی عاطفی در اسلام ومقایسه آن با راهبردهای خودتنظیمی دانشجویان مبتلا به اختلال های اضطراب (مشترک باخانم بتول صالحی مورکانی و آقای مهردادشرف دین)، خلاصه مقالات همایش کار برد اندیشه های دینی، عرفانی، هنری در مشاوره و روان درمانی، دانشکاه الزهرا(س)، 8/12/85

◄آسیب شناسی فرهنگ و اخلاق کار، تازه ها و پژوهش های مشاوره، فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن مشاوره ایران، پاییز و زمستان
84
◄نظام مطلوب اطلاع رسانی شغلی، مجموعه مقالات همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در بازار کار، اردیبهشت 82
◄نقش خدمات مشاوره ای در طب پیشگیری و درمان، پژوهش های تربیتی، فصلنامه علمی – ترویجی موسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم، بهار و تابستان 80

◄اختصاصات اصلی مشاوره قابل کار برد در راهنمایی زوج های ناقل تالاسمی و سایر اختلال های ارثی ، فصلنامه علمی – پژوهشی اصول بهداشت روانی ( ارگان انجمن بهداشت روانی ایران )، پاییز و زمسنان 79

◄دانش آموزان و فرهنگ کار، خلاصه مقالات همایش آموزش فناوری در آموزش عمومی، بهمن 79

◄راهنمایی ومشاوره تحصیلی – شغلی گروهی چیست .و چگونه اجرا می شود؟، فصلنامه پیام مشاور، شماره 4و3،
زمستان 78
◄بلوغ حرفه ای، تربیت، بهار 77

◄ آموزش بررسی و برنامه ریزی زندگی تحصیلی- شغلی به نوجوانان و جوانان، مجله علمی – پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، بهار و تابستان 74 – – طرح پژوهشی مصوب دانشگاه الزهرا(س)

◄شفا بخشی ایمانی، خلاصه مقالات اولین سمینار ران شناسی اسلامی – دانشگاه الزهرا(س)، بهار 74

◄مشاوره و اندوه درمانی، مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)،شماره 10 و 9 ، سال
72
◄تاثیر هنر و ادبیات در اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، (مشترک با خانم باو دخت نجفیان پور) مجموعه مقالات سمینار دانشگاه آزاد اصفهان، 73

◄خدمات راهنمایی و مشاوره را چگونه احیا سازیم، مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)،شماره 7 و 8 ، 71
◄بهداشت روانی کودکان و رویداد مرگ، مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، شماره 3و4 ، سال 70
◄نقش کار در زندگی انسان، مجله کار – دانش، پاییز 68

The role of religious beliefs and thoughts of holy defense veterans in accepting the difficulties of
Imposed war, counseling psychology quarterly (ISI ), 2 & 3, 2007.

Participation and paper presentation at international conferences:

Effective career counseling as unemployment prevention, Iran and Sweden, similarities and differences. 13-17, 2003, Ceneva, Switzerland.

68Islam and sex equity in career pursuit. Women’s worlds 2005 embracing the Earth, June 19-24,2005, soul – korea

The need assessment and counseling for talented women. Women’s worlds 2005 embracing the Earth,
June 19-24, 2005, soul – Korea

A comparative study on career needs and transferable skills of Iranian and Canadian visually
impaired students. 11th International Conference on Education, May 25-28, 2009, Athens, Greece.

The relationship between forgiving husband’s marital infidelity and women’s mental health.
Dec., 25, 201, Ozaca, Japan.

سوابق اجرایی:
مدیریت گروه علوم تربیتی81-79
مدریت کلینیک مشاوره و روان درمانی دانشگاه الزهرا(س)، 90-82
عضویت: تشویق نامه:
انجمن مشاوره ایران مترجم برگزید شورای کتاب کودک و نوجوان
انجمن بین المللی مشاوره مولف برکزیده کتاب ذرسی آموزش و پرورش
نظام روان شناسی و مشاوره ایران پژوهشگر برتر دانشگاه الزهرا(س)- چندین سال
انجمن ایرانی تعلیم و تربیت

1

FullSizeRender

طناز فرخ زاد

طناز فرخ زاد
دانشجوی دکترای تخصصی رشته مشاوره

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی از دانشگاه الزهراء

کارشناسی مشاوره و راهنمایی و مدیریت بازرگانی

دارای گواهینامه ی واقعیت درمانی از موسسه بین المللی ویلیام گلسر
سوابق کاری
 ارائه مشاوره ی تلفنی در موسسه ی مشاوره ای – آموزشی روانشناسی ارتباط همدردی موفقیت در سال 1389
 برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی در خانه سلامت منطقه 3 در پاییز سال 1390
 مشاور در مرکز مشاوره ی دانشگاه الزهرا در سال 1390
 مشاور در مرکز مشاوره و روانشناسی حکمت از  سال 1390 تا اکنون
 مشاور در مرکز مشاوره و روانشناسی انتخاب از سال 1393 تا 1395
 مشاور در مرکز مشاوره و روانشناسی جزیره از  1395 تا 1397
 مشاور در موسسه اصلی تئوری انتخاب ( موسسه بین المللی ویلیام گلسر) از سال 1396
 برگزاری گروه درمانی ( براساس رویکرد طرحواره درمانی و اکت ) در مرکز مشاوره حکمت
 برگزاری کارگاه مشاوره پیش از ازدواج ، راهبری شخصی
حوزه های فعالیت
 مشاوره پیش از ازدواج
 مشاوره زوج درمانی
 مشاوره فردی ( افسردگی ، اضطراب ، شکست عشقی، مسائل بین فردی ، مسائل عاطفی ، آموزش مهارت های زندگی و دیگر مسائل مربوط به دوران جوانی و نوجوانی )
 خودشناسی و ارتقاء کیفیت زندگی با استفاده از رویکرد واقعیت درمانی ( نظریه انتخاب) ، اکت و طرحواره درمانی

کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده :
 گذراندن 5 دوره ی واقعیت درمانی در موسسه بین المللی ویلیام گلسر در ایران و گرفتن گواهینامه ی بین المللی آن
 کارگاه زوج درمانی در موسسه بین المللی ویلیام گلسر در ایران
 کارگاه مداخله در خیانت های زناشویی در موسسه بین المللی ویلیام گلسر در ایران
 کارگاه آموزشی کاربست تئوری انتخاب در فرزند پروری در موسسه بین المللی ویلیام گلسردر ایران
 کارگاه درمان مبتنی برپذیرش و تعهد مقدماتی (ACT) در موسسه بین المللی ویلیام گلسر
 کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد پیشرفته (ACT) در موسسه بین المللی ویلیام گلسر
 کارگاه تعادل زندگی در موسسه بیم المللی ویلیام گلاسر
 کارگاه آموزشی مداخله در خیانت زناشویی در مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی آرمانا
 کارگاه آموزشی گشتالت درمانی مقدمانی در مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی سلامت
 کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مقدماتی در مرکز آموزش تئوری انتخاب در ایران
 کارگاه مداخله روانشناسی در خیانت های زناشویی در موسسه ویلیام گلاسر در ایران
 دوره آموزشی افسردگی و درمان در موسسه مشاوره ای -آموزشی روانشناسی ارتباط همدردی موفقیت
 کارگاه تفسیر تست MMPIدر موسسه مشاوره ای -آموزشی روانشناسی ارتباط همدردی موفقیت
 کارگاه آموزشی اصول و فنون مصاحبه و مشاوره در موسسه مشاوره ای -آموزشی روانشناسی ارتباط همدردی موفقیت
 کارگاه آموزشی زبان بدن در موسسه مشاوره ای -آموزشی روانشناسی ارتباط همدردی موفقیت
 کارگاه آموزشی اختلالات شخصیت در موسسه مشاوره ای -آموزشی روانشناسی ارتباط همدردی موفقیت

مهدیه رضایی

مهدیه رضایی

مشاور خانواده و کودک ( کارشناس ارشد )

مشاوره و رواندمانی فردی (افسردگی – وسواس – و سایر اختلالات اضطرابی -مشکلات بین فردی –مسایل عاطفی……)

آموزش و مشاوره والدین در زمینه ارتباط صحیح با کودک- رشد و بهبود مهارت های شناختی و اجتماعی

درمان اختلالات یادگیری کودکان (اختلال دیکته نویسی-اختلال ریاضی –اختلال خواندن )

درمان بیش فعالی کودکان و اختلال تمرکز و توجه

راهنمایی و مشاوره نوجوانان (مشکلات ارتباطی و مسایل خاص دوره نوجوانی)

دکتر امینی ها

دکتر آزاده امینی ها

مشاور ازدواج – خانواده و زوج درمانگر

درمانگر تخصصی خیانت های زناشویی ( طراحی الگوی درمانی خیانت زناشویی مبتنی بر فرهنگ ایرانی)

زوج درمانگر و مشاوره در زمینه روابط بین فردی از سال 81 تا کنون

همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه الزهرا (س) به عنوان مشاور و مسول فنی از سال 90-84

گروه درمانی در زمینه خودشناسی و تحلیل روابط بین فردی و طرحواره های ناسازگار

کارشناس برنامه زنده رادیو سلامت از سال 92-90

مشاوره در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران

برگزار کننده دوره های آموزش خانواده و تربیت جنسی کودک و نوجوان

تدریس مهارت های زندگی در مدارس

مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مدرس دانشگاه آزاد واحد شاهرود