تربیت جنسی یا آموزش جنسی به کودکان

?از چه زماني كودكان متوجه جنسيت خود يا همان دختر يا پسر بودن ميشوند؟
?تفاوت دختر يا پسر بودن را چگونه بايد براي فرزندمان توضيح دهيم؟
?خوابيدن كودك در اتاق پدر و مادر تا چه زماني صحيح است؟
?در پاسخ به سوالات جنسي كودكمان چه جوابي بايد بدهيم؟
?چرا كودكان در يك سني ،علاقه به دكتر بازي دارند؟
در هر سن كودك بايد چه مقدار اطلاعات درمورد جنسيت داشته باشد؟

در اولين قدم براي تربيت جنسي ، بايد براي كودكان معني برخي كلمات مانند،”خصوصي بودن”  را جا بياندازيم.
اطلاعات خصوصي ، اطلاعاتي ست كه ميتوان از آن آگاه بود اما ضرورتي ندارد آن را با ديگران درميان بگذاريد.

ميتوانيد براي واضح شدن اين موضوع براي كودكتان اين مثال را بزنيد كه مثلا ما ميدونيم خونه همسايمون مهمونيه، ولي بيشتر مهموني ها خصوصي هستن، يعني همه مردم دعوت نيستن، پس ماهم حق نداريم سرمون رو بندازيم پايين و بريم تو خونه اونا.چون خونه اونا و مهمونيشون خصوصيه  يا همه به دستشويي ميرن،وقتي ما به دسشويي ميريم،در رو ميبنديم، و هيچ كس حق نداره به دسشويي وارد شه، چون اونجا يه مكان خصوصي هست، و كسي به خاطر دسشويي رفتن ، نه به ما ميخنده نه مارو مسخره ميكنه.
?همونجور كه براي اينكه كسي وارد دستشويي نشه ، در گذاشتن و ما در رو ميبنديم تا كسي دسترسي نداشته باشه ،ماهم براي پوشاندن خودمون و اينكه كسي نتونه به بدن ما و اعضاي بدن خصوصيمون درسترسي داشته باشه ،لباس ميپوشيم.
? ممكن است در ابتداي صحبت هايتان كودكان خجالت بكشند يا بخندند، اما براي آنها توضيح دهيد كه اطلاعات درمورد جنسيت چيزي نيست كه از آن خجالت بكشيم، بلكه اين اطلاعات به ما كمك ميكند هم از خودمان بهتر محافظت كنيم و هم بهتر بتوانيم همديگر را درك كنيم.

براي كودك توضيح دهيد قسمت هاي خصوصي از بدن جاهايي هستند كه با لباس زير (زيرپوش، شورت، زيرشلواري) پوشانده ميشود،
 براي كودك با مثال توضيح دهيد عضو خصوصي ، قسمتي از بدن است كه زير لباس شنا قرارداره و حتي موقع شناكردن هم پوشيده ميشه و هيچ كس حق نداره آنرا لمس كنه، يا در مورد آن از من سوال كنه، يا اعضاي خصوصي بدنش را به من نشون بده يا از من بخواد به اعضاي خصوصي بدنش دست بزنم.
اين جملات را به كودك آموزش دهيد:
اگر من تمايلي به بوسيده شدن يا در آغوش گرفته شدن نداشته باشم،بگم “نه” .
اونا ميتونن برام بوسه بفرستن يا دست تكون بدن.در نهايت من رييس بدنم هستم و اون چيزي كه من بخوام اتفاق ميافتد.
نسبت به هويت مذكر يا مونث خود عزت نفس داشته باشد.

تا ٥ سالگي بچه بايد:درك كند كه نوزاد از كجا مي آيد منظور ما اين نيست كه يك زايمان طبيعي را براي كودك توضيح دهيد، بلكه در حدي كه كودك بداند محل رشد جنين در بدن مادر داخل رحم اوست.( ما تحت هيچ شرايطي به كودك دروغ نميگوييم).

 

تفاوت لمس خوب با لمس بد را بداند.

به كودك بگوييد اگر كسي خواست جاهاي خصوصي بدنت را لمس كنه،يا لباست رو دربياري،طوري كه باعث نگرانيت شد، يا حس بدي بهت دست داد ، بگو” نه” و به يك بزرگتر كه بهش اعتماد داري، سريع خبر بده.

نام صحيح اعضاي بدن از جمله اعضاي تناسلي را بدانند و به آنها دروغ گفته نشود.

بتوانند به راحتي با والدين يا با فرد بزرگسال قابل اعتماد ديگري درباره جنسيت خود و سوالاتش صحبت كنند.
نسبت به هويت مذكر يا مونث خود عزت نفس داشته باشد.

كودك از ٣ سالگي متوجه ميشود كه تماس با برخي از قسمت هاي بدن و يا آلت تناسلي اش براي او حالاتي و يا برخي از اوقات لذتي را به وجود مياورد. در واقع كودك از سر لذت جنسي دست به اين كار نميزند، بلكه به دليل تازه بودن و نوعي ميل به شناخت بيشتر و بهترخودش، آن را انجام ميدهد

در هر سن كودك بايد چه مقدار اطلاعات درمورد جنسيت داشته باشد؟

☂️
مفهوم فضاي خصوصي را هنگام تعويض لباس و رفتن به توالت بداند.
براي كودك توضيح دهيد قسمت هاي خصوصي از بدن جاهايي هستند كه با لباس زير (زيرپوش، شورت، زيرشلواري) پوشانده ميشود،
 براي كودك با مثال توضيح دهيد عضو خصوصي ، قسمتي از بدن است كه زير لباس شنا قرارداره و حتي موقع شناكردن هم پوشيده ميشه و هيچ كس حق نداره آنرا لمس كنه، يا در مورد آن از من سوال كنه، يا اعضاي خصوصي بدنش را به من نشون بده يا از من بخواد به اعضاي خصوصي بدنش دست بزنم.
?اين جملات را به كودك آموزش دهيد:
اگر من تمايلي به بوسيده شدن يا در آغوش گرفته شدن نداشته باشم،بگم “نه” .
اونا ميتونن برام بوسه بفرستن يا دست تكون بدن.در نهايت من رييس بدنم هستم و اون چيزي كه من بخوام اتفاق ميافتد.
☂️
نسبت به هويت مذكر يا مونث خود عزت نفس داشته باشد.

☂️
تا ٥ سالگي بچه بايد:درك كند كه نوزاد از كجا مي آيد منظور ما اين نيست كه يك زايمان طبيعي را براي كودك توضيح دهيد، بلكه در حدي كه كودك بداند محل رشد جنين در بدن مادر داخل

رحم اوست.( ما تحت هيچ شرايطي به كودك دروغ نميگوييم).

تفاوت لمس خوب با لمس بد را بداند.
به كودك بگوييد اگر كسي خواست جاهاي خصوصي بدنت را لمس كنه،يا لباست رو دربياري،طوري كه باعث نگرانيت شد، يا حس بدي بهت دست داد ، بگو” نه” و به يك بزرگتر كه بهش اعتماد داري، سريع خبر بده.

☂️
نام صحيح اعضاي بدن از جمله اعضاي تناسلي را بدانند و به آنها دروغ گفته نشود.
☂️
بتوانند به راحتي با والدين يا با فرد بزرگسال قابل اعتماد ديگري درباره جنسيت خود و سوالاتش صحبت كنند.
☂️
نسبت به هويت مذكر يا مونث خود عزت نفس داشته باشد.

?لمس و تماس كودك با بدن خودش?
زماني كه فرزند خود را درگير و مشغول تماس با بدن خود ميبينيد، سعي كنيد به بهانه اي رفتار او را غيرمستقيم قطع كنيد، مثلا به او پيشنهاد دهيد:
” بيا باهم بستني بخوريم” ، ” بيا باهم يه فيلم ببينيم” .
در واقع شما درعين بي اعتنا بودن، اورا از كارش بازميداريد.

اگر در زماني كه كودك در حال لمس كردن خودش است، اورا سرزنش كنيد، يا حتي در كمال تاسف تنبيه كنيد، نه تنها تاثير بدي بر روي شخصيت او ميگذاريد، بلكه اورا به يك موجود “پنهان كار، دروغگو، خشمگين،لجباز”  تبديل كرده ايد و علاوه بر همه اين احساسات، او حس بدي راجع به خودش و آلت تناسلي اش و جنسيت خودش پيدا ميكند.
قرار نيست پدر و مادر كار فرزند خود را تشويق كنند، بلكه با بي اعتنايي بايد اهميت كار را برايش كم كنند و در عين حال با قطع كاري كه انجام ميدهد، شرايطي را به وجود آورند كه او متوجه است بهتر است از اين كار بگذرد.

    مادران عزيز
? از ٢ سالگي به بعد هميشه فرزندتان در منزل پوششي به تن داشته باشد و حتي در زمان تعويض، او را به محلي خصوصي تر ببريد و محل امني را شستشويي براي او فراهم كنيد.
? فرزندتان از سن دوسالگی باید با والد همجنسش خود به حمام برود.
?اگر مادر مجبور شد پسرش را حمام ببرد؛ تاپ، شلوارک،…بپوشد و با اندام برهنه نباشد؛ وگرنه حرف و عمل ما متناقض می‌شود.

?   كنجكاوي در مورد چگونه متولد شدن
سوالي كه از حدود ٤ سالگي شروع ميشود و تا سن مدرسه ادامه پيدا ميكند.
بچه ها از كجا ميان؟
مامان من چه جوري به دنيا اومدم؟

اين سوالات براي والدين اصولا يك استرس و نگراني و تابو به همراه دارد ، زيرا زماني كه كودك با نگاه كودكانه خود اين سوال ها را ميپرسد، والدين از ديدگاه خودشان نگاه ميكنند كه بايد توضيح دهند(تمام مسايل اميزش جنسي، عشق،طريقه بارداري)و نگران ميزان درك و پذيرش كودكشان هستند و اينكه قرار است چه چيزي را توضيح دهند، اما واقعيت اين است كه شما قرار است در حد سوالِ خودش  پاسخ بدهيد، زيرا ميزان درك كودك با يك بزرگسال فرق ميكند و نميتوان يكباره همه اطلاعات را با جزييات در اختيارش قرار داد.
? اگر كودكتان پاسخش را به شكل صحيح و درستي از شما نگيرد، در هرسني ،قطعا كنجكاوي خود را با منابع ديگري مثل دوستان، اينترنت… برطرف خواهد كرد.

?☘️?☘️
همانطور كه گفته شد در قدم اول
?ما ميزان اطلاعات كودك را محك ميزنيم و منبع و منشا كنجكاوي او در مورد هر نوع مساله جنسي را بررسي ميكنيم و بعد از آن با پاسخي كوتاه و صريح،حس كنجكاوي كودك را ارضا ميكنيم.
?هميشه قبل از پاسخ گفتن نسبت به سوال كودك اطمينان كسب كنيد، يعني آن را به زباني واضح، خودتان دوباره تكرار كنيد تا با اين كار مطمعن شويد به درستي سوال او را فهميده ايد.

كودك در ٦ سالگي مفهوم  و رابطه ازدواج و دوست داشتن ،عشق،در يك اطاق خوابيدن را تا حد زيادي متوجه ميشود. ميتوانيد خيلي كوتاه و صريح به او بگوييد وقتي مامان و باباها همو خيلي دوست داشته باشن و تو يه اتاق كنارهم بخوابن، از خدا ميخوان بهشون بچه بده و خدا يه بچه( جنين) تو قسمتي از بدن مادر كه اسمش (رحم )هست قرار ميده. اون جنين رشد ميكنه تا ٩ ماهگي.بعد مامان ميره بيمارستان و دكتر اون رو به دنيا مياره.

فرزندتان از مهدكودك به منزل اومده و بدون مقدمه اين سوال رو از شما ميپرسه.
كودك: مامان  بچه ها از كجا ميان؟
 مادر بايد كارش را متوقف كند و بدون هيچ شتاب زدگي و با روي خوش از فرزندش بپرسد، خوب مامان چي شد اين سوال برات پيش اومد؟ يا تو فكر ميكني از بچه ها از كجا ميان؟
كودك: نميدونم من فكر ميكردم از بيمارستان ميارنشون. ولي امروز تو مهدكودك علي گفت، مامان باباها همو بوس ميكنن، بعد بچه دار ميشن.
ميتوانيد از همين جا شروع كنيد
مادر : وقتي كه پدر و مادرا باهم ازدواج ميكنن، بعد از چندوقت كه باهم زندگي كردن، و خيلي همو دوست داشتن، همو بغل ميكنن ميگن خدايا به ما يه بچه بده، اون وقت خدا يه بچه تو بدن مادر( رحم )  كه محلي هست كه جنين رشد كنه قرار ميده تا اون بزرگ بشه.
 وقتي كه به اندازه كافي جنين رشد كرد و موقعش رسيد، مادر ميره بيمارستان و دكتر اون نوزاد رو به دنيا بياره.

والدينِ آگاه و هوشيار در هنگام توضيح مسائل جنسي به كودتان مراقب زبان بدنتان باشيد؛ اگر اخم كنيد، يا عصبي و مضطرب شويد،اگر واكنش افراطي نشان بدهيد، كودكتان فكر ميكند نميتواند ديگر ازشما سوال كند و هميشه در ذهنش مسايل جنسي با يك خشم،اضطراب …. ياداوري ميشود.

جنجكاوي درمورد مسايل جنسي در ذات هركودكي نهفته است، با رفتارسنجيده و مطابق فرهنگِ خود، وظيفه انتقال اين مفاهيم  به كودكتان را خودتان برعهده بگيريد.

براي اينكه كودكان نسبت به جسم خود احساس مثبتي داشته باشند، والدين بايد به حد و مرزها،خط قرمزها احترام بگذارند.
اولين آموزش ها را كودكانمان در بستر خانواده ياد ميگيرند.
 ?شوخي جنسي( قربان صدقه هاي جنسي، لمس و نوازش نواحي خصوصي حتي از روي محبت، تعويض لباس در جمع)
⛔️ممنوع⛔️
?اصرار به كودك براي بوسيدن و به زور بغل كردن خاله و عمو… ⛔️ممنوع⛔️

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>