دكتر اعظم شفيعي نيا

دكتر اعظم شفيعي نيا

 دکتری مشاوره

زمینه های مشاوره:
رواندرمانی تحلیلی ، در مان مشکلات بین فردی ،زوج درمانی و خانواده درمانی تحلیلی ،اختلالات شخصیت ،اختلالات اضطرابی ،

وسواس فکری عملی و اختلالات مربوط.

سوابق تدریس:
– مدرس دانشگاه غیر انتفاعی رفاه
– مدرس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي(گروه مشاوره و راهنمايي) دانشگاه الزهراء(س)
-مدرس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي(گروه مشاوره و راهنمايي) دانشگاه شهيد چمران

سوابق پژوهشی:
– عضو هیات علمی و هیات اجرایی “اولین همایش ملی کاربرد اندیشه های دینی ،عرفانی و هنری در مشاوره و رواندرمانی”. دانشگاه الزهراء(س)۱۳۸۵
– طرح انجام شده با عنوان” بررسي رابطه بخشش خيانت و سلامت روان زنان “دانشگاه الزهراء (س)،سال ۱۳۸۴ .
-طرح انجام شده با عنوان “بررسی انتقال بین نسلی آشفتگی های زناشویی مادران به فرزندان متاهل آنها”دانشگاه الزهرا(س)،۱۳۸۶

مقالات علمی _ پژوهشی

– چاپ مقاله “بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي حل تعارض بر كاهش تعارضات زناشويي”. مجله علمي _ پژوهشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهراء(س).

– چاپ مقاله ” بررسي اثر بخشي مشاوره گروهي با روش رفتار درماني همراه با بازسازي شناختي بر روي تعارضات زناشويي”. مجله علمي _پژوهشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان

-چاپ مقاله “بررسی رابطه بخشش خیانت و سلامت روان زنان متاهل” مجله علمي –پژوهشي تازه ها و پژوهشهای مشاوره ،انجمن مشاوره ایران ۱۳۸۸٫

– چاپ مقاله ” رابطه آشفتگی زندگی زناشویی مادران با زندگی فرزندان متاهل آنها” مجله علمی – پژوهشی مطالعات زنان دانشگاه الزهراء(س)۱۳۸۸٫

– چاپ مقاله ” جایگاه بخشش در فرآیند سازگاری با خیانت همسر و اندیشه های اسلامي ”
مجله علمي- پژوهشي فرهنگ مشاوره،دانشگاه علامه طباطبايي،سال اول،شماره ۳ ،۱۳۸۹

سوابق همکاری با مراکز
-همکاری با مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رهنمای سعادت خانواده شهرداری(مرکز مداخله در بحران زنان بی سرپرست و بد سرپرست)،تیر ماه سال ۹۲ تا ۹۴
-همكاري با كلينيك مشاوره و خدمات روانشناختي حكمت از سال ۸۸ تا كنون..
-همكاري با كلينيك مشاوره و خدمات روانشناختي دانشگاه الزهراء(س) از سال ۱۳۸۳ _۱۳۹۰
– همکاری با معاونت پیشگیری بهزیستی استان تهران از ۸۰ -۸۱
– همكاري با مرکز مشاوره دانشگاه یاسوج از سال ۱۳۸۲-۱۳۸۱٫

FullSizeRender

طناز فرخ زاد
کارشناسی مشاوره و راهنمایی و مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی از دانشگاه الزهراء
دارای گواهینامه ی واقعیت درمانی از موسسه بین المللی ویلیام گلسر
سوابق کاری
 ارائه مشاوره ی تلفنی در موسسه ی مشاوره ای – آموزشی روانشناسی ارتباط همدردی موفقیت در سال 1389
 برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی در خانه سلامت منطقه 3 در پاییز سال 1390
 مشاور در مرکز مشاوره ی دانشگاه الزهرا در سال 1390
 مشاور در مرکز مشاوره و روانشناسی حکمت از  سال 1390 تا اکنون
 مشاور در مرکز مشاوره و روانشناسی انتخاب از سال 1393 تا 1395
 مشاور در مرکز مشاوره و روانشناسی جزیره از  1395 تا 1397
 مشاور در موسسه اصلی تئوری انتخاب ( موسسه بین المللی ویلیام گلسر) از سال 1396
 برگزاری گروه درمانی ( براساس رویکرد طرحواره درمانی و اکت ) در مرکز مشاوره حکمت
 برگزاری کارگاه مشاوره پیش از ازدواج ، راهبری شخصی
حوزه های فعالیت
 مشاوره پیش از ازدواج
 مشاوره زوج درمانی
 مشاوره فردی ( افسردگی ، اضطراب ، شکست عشقی، مسائل بین فردی ، مسائل عاطفی ، آموزش مهارت های زندگی و دیگر مسائل مربوط به دوران جوانی و نوجوانی )
 خودشناسی و ارتقاء کیفیت زندگی با استفاده از رویکرد واقعیت درمانی ( نظریه انتخاب) ، اکت و طرحواره درمانی

کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده :
 گذراندن 5 دوره ی واقعیت درمانی در موسسه بین المللی ویلیام گلسر در ایران و گرفتن گواهینامه ی بین المللی آن
 کارگاه زوج درمانی در موسسه بین المللی ویلیام گلسر در ایران
 کارگاه مداخله در خیانت های زناشویی در موسسه بین المللی ویلیام گلسر در ایران
 کارگاه آموزشی کاربست تئوری انتخاب در فرزند پروری در موسسه بین المللی ویلیام گلسردر ایران
 کارگاه درمان مبتنی برپذیرش و تعهد مقدماتی (ACT) در موسسه بین المللی ویلیام گلسر
 کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد پیشرفته (ACT) در موسسه بین المللی ویلیام گلسر
 کارگاه تعادل زندگی در موسسه بیم المللی ویلیام گلاسر
 کارگاه آموزشی مداخله در خیانت زناشویی در مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی آرمانا
 کارگاه آموزشی گشتالت درمانی مقدمانی در مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی سلامت
 کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مقدماتی در مرکز آموزش تئوری انتخاب در ایران
 کارگاه مداخله روانشناسی در خیانت های زناشویی در موسسه ویلیام گلاسر در ایران
 دوره آموزشی افسردگی و درمان در موسسه مشاوره ای -آموزشی روانشناسی ارتباط همدردی موفقیت
 کارگاه تفسیر تست MMPIدر موسسه مشاوره ای -آموزشی روانشناسی ارتباط همدردی موفقیت
 کارگاه آموزشی اصول و فنون مصاحبه و مشاوره در موسسه مشاوره ای -آموزشی روانشناسی ارتباط همدردی موفقیت
 کارگاه آموزشی زبان بدن در موسسه مشاوره ای -آموزشی روانشناسی ارتباط همدردی موفقیت
 کارگاه آموزشی اختلالات شخصیت در موسسه مشاوره ای -آموزشی روانشناسی ارتباط همدردی موفقیت

مهدیه رضایی

مهدیه رضایی

مشاور خانواده و کودک ( کارشناس ارشد )

مشاوره و رواندمانی فردی (افسردگی – وسواس – و سایر اختلالات اضطرابی -مشکلات بین فردی –مسایل عاطفی……)

آموزش و مشاوره والدین در زمینه ارتباط صحیح با کودک- رشد و بهبود مهارت های شناختی و اجتماعی

درمان اختلالات یادگیری کودکان (اختلال دیکته نویسی-اختلال ریاضی –اختلال خواندن )

درمان بیش فعالی کودکان و اختلال تمرکز و توجه

راهنمایی و مشاوره نوجوانان (مشکلات ارتباطی و مسایل خاص دوره نوجوانی)

دکتر امینی ها

دکتر آزاده امینی ها

مشاور ازدواج – خانواده و زوج درمانگر

درمانگر تخصصی خیانت های زناشویی ( طراحی الگوی درمانی خیانت زناشویی مبتنی بر فرهنگ ایرانی)

زوج درمانگر و مشاوره در زمینه روابط بین فردی از سال 81 تا کنون

همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه الزهرا (س) به عنوان مشاور و مسول فنی از سال 90-84

گروه درمانی در زمینه خودشناسی و تحلیل روابط بین فردی و طرحواره های ناسازگار

کارشناس برنامه زنده رادیو سلامت از سال 92-90

مشاوره در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران

برگزار کننده دوره های آموزش خانواده و تربیت جنسی کودک و نوجوان

تدریس مهارت های زندگی در مدارس

مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مدرس دانشگاه آزاد واحد شاهرود